i
J
K
Ñ
V
W
X
Y

 

Icir = Decir.
Idir = Decir.
Imbo = Botella.
Indin  = Dedo.
Indino = De mala condición.
Inte = Instante.
Interquidente = Empachoso, pesado.
Iruto = Eructo.